HDAA03681U  DAN; Det eksistentialistiske oprør. Litteratur og kulturdebat i Danmark efter Anden Verdenskrig

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Existentialist Movement. Danish Literature and Cultural Debate after World War II

Kursusindhold

Dansk litteratur umiddelbart efter Anden Verdenskrig, også kaldet ’latensperioden’, er domineret af to store strømninger: Heretica-bevægelsen og konfrontationsmodernismen. Disse strømninger er ofte blevet sat i modsætning til hinanden; den ene er blevet karakteriseret som reaktionær og som pegende bagud mod romantikken og symbolismen, mens den anden er blevet karakteriseret som progressiv og som pegende fremad mod modernismen og senmodernismen. Imidlertid er der et vigtigt træk, som binder disse to bevægelser sammen, og som måske i dag bør påkalde sig større opmærksomhed end de træk, der stiller dem ad – og det er deres tematiske fokus på ’det hele menneske’. På tværs af formelle og indholdsmæssige forskelle udviser bevægelserne således, på hver sin vis ganske vist, en dyb optagethed af det eksistentialistisk-humanistiske værdigrundlag. Hvilket igen stiller dem i modsætning til såvel kollektivismen i 30’erne som posthumanismen i dele af litteraturen efter 1965.

 

Det faglige formål med kurset er at kigge nærmere på denne eksistentialistisk-humanistiske diskussion af ’det hele menneske’, sådan som den kommer til udtryk i nogle af de to strømningers litterære hovedværker, bl.a. Martin A. Hansens Tornebusken, Thorkild Bjørnvigs Anubis og Figur og Ild, Karen Blixens Sidste Fortællinger, Villy Sørensens Ufarlige historier samt Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidts film Weekend. Desuden skal vi læse nogle af de skelsættende tekster fra tidens æstetik- og idédebat, bl.a. Bjørn Poulsens ”Elfenbenstaarnet”, Paul la Cours Fragmenter af en Dagbog, Martin A. Hansens ”Konvention og Formaand”, Torben Brostrøms ”Det umådelige mådehold”, Villy Sørensens Digtere og dæmoner og Johan Fjord Jensens Homo Manipulatus. På kurset vil der tillige indgå eksistentialistisk teori af såvel filosofisk som psykologisk karakter, ligesom perspektivet i periodens eksistentialistiske litteratur og idédebat vil blive søgt trukket op til i dag.

Der vil blive udfærdiget et kompendium til kurset med en del af de teoretiske og fiktive tekster. Resten af teksterne skal deltagerne selv anskaffe eller låne.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5