HDAA03676U  DAN; Sprog og Kønsforskning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Elective Topic

Kursusindhold
I kurset ’Sprog- og kønsforskning’ vil vi beskæftige os med sammenhænge mellem sprog og køn. Vi indleder med den tidlige sociolingvistik og dens brug af køn som en social variabel og bevæger os videre herfra gennem 1970’ernes, 1980’ernes og 1990’ernes forskning – frem til i dag. Vi vil læse en række empiriske studier af forholdet mellem sprog og køn i forskellige kontekster, og vi vil i den forbindelse stifte bekendtskab med forskellige teorier om forholdet mellem sprog og køn. Kurset giver således både en introduktion til den empiriske forskning i forholdet mellem sprog og køn samt en introduktion til forskellige teoretiske og metodiske tilgange hertil. Der er fokus på talesprog, og introduktion til bl.a. sociolingvistik og samtaleanalyse indgår også i undervisningen. Kendskab hertil er dog ingen forudsætning for deltagelse, idet der introduceres til det undervejs.
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
A: Fri mundtlig prøve m. synopsis
B: Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5