HDAA03673U  DAN; Skriftlig dansk for udlændinge

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Skriftlig dansk for udlændinge

Uddannelse
Dansk (for udlændinge)
Kursusindhold

Avanceret kursus i skriftlig dansk for udenlandske gæstestuderende ved Københavns universitet. I kurset arbejdes der med at forbedre og styrke de studerendes kompetence i skriftligt dansk. Der arbejdes med retskrivning, morfologi, syntaks, semantik, idiomatik og tekstsammenhæng inden for flere skriftlige genrer.

Holdundervisning. I kurset indgår et seminar om akademisk opgaveskrivning. Kurset foregår på dansk, og de studerende skal have læst dansk i mindst et år eller være på tilsvarende niveau.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Kriterier for bedømmelse
Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5