HDAA03672U  DAN; Dansk Fonetik og udtalelære for udenlandske studerende

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Dansk Fonetik og udtalelære for udenlandske studerende

Uddannelse
Dansk (for udlændinge)
Kursusindhold

Kurset er beregnet for udenlandske studerende som vil finpudse deres udtale af dansk i kombination med systematiske studier af dansk fonetik. Der vil på kurset blive arbejdet både teoretisk og praktisk. Dansk fonetik vil blive gennemgået med særlig vægt på relevante problematikker i forhold til kursusdeltagernes modersmål; ligeledes med fokus på vanskeligheder vil der blive arbejdet med udtale (udtaleøvelser) ud fra et kontrastivt synspunkt.

Holdundervisning og arbejde i sproglaboratorium
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Kriterier for bedømmelse
Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5