HDAA03671U  DAN; Andetsprogspædagogik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Teaching Second Language

Kursusindhold
 • Fremmed- og andetsprogspædagogiske teorier og metoder og

implementering heraf i materialer og undervisningspraksis.

Teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for

andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning.

Teorier om udvikling af grundlæggende læse- og skrivekompetencer

hos voksne og unge.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem bl.a. gruppearbejde.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave. Prøven består i en skriftlig belysning af
en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen
skal være godkendt af eksaminator.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5