HDAA03667U  DAN; AFLYST - Resignationsromaner i dansk litteratur – fra M.A. Goldschmidt til Martin A. Hansen

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Novels of Resignation in Danish Literature - from M.A. Goldschmidt to Martin A. Hansen

Kursusindhold

Dansk litteratur fra tiden 1825-1950 er fyldt med romaner, der handler om, hvordan et menneske lærer at affinde sig med, at verden ikke fuldt ud opfylder hans eller hendes forventninger. De fleste hører til i genren udviklingsroman, men ikke dem alle – og en del udviklingsromaner fører ikke til resignation, men til død og undergang. Samtidig er der et element af resignation i nogle af de optimistiske udviklingsromaner, som normalt kaldes dannelsesromaner – men langt fra i dem alle. Ved at vælge resignationstemaet som sigtelinje er det m.a.o. muligt at få et nyt perspektiv på et materiale, der hidtil er blevet rubriceret under velkendte etiketter som dannelses- og udviklingsroman.

 

De romaner, der skal læses, er blevet til i meget forskellige (litteratur)historiske perioder: romantisme, naturalisme, symbolisme, det folkelige gennembrud, mellemkrigstid og efterkrigstid. En opgave er at undersøge, hvordan (og hvorfor) skiftende ideologier og interesser kan iføre sig de samme litterære former og bruge dem i nye sammenhænge.

 

Et hovedformål med kurset er at få læst noget skønlitteratur.  Ud over de allerede nævnte forfattere vil der blive læst romaner af Vilhelm Topsøe, Henrik Pontoppidan, Ernesto Dalgas, Harald Kidde og Jacob Paludan. Og skulle nogen mene, at emnet lyder trist, kan de beroliges med, at nogle af værkerne er både morsomme og groteske.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5