HDAA03663U  DAN; Udvikling og design af kommunikationsløsninger

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Development and design of communication solutions

Kursusindhold

Hvordan laver du skræddersyede kommunikationsløsninger, der retter sig mod chefens, kundens eller brugernes reelle behov? Dette kursus har fokus på at lære den studerende, hvordan man kan designe kommunikative løsninger, der hjælper virksomheder, institutioner, organisationer, bevægelser, partier eller individer med at løse deres udfordringer ved hjælp af kommunikationsløsninger. Løsning af problemer kræver, at man forstår problemet/situationen, og må derfor bygge på empiri og analyse. Data til kurset er indsamlet af studerende på kurset Metodekursus for kommunikation og medier, der kører i februar og marts. Studerende der har gennemført dette metodekursus har fortrinsret til en plads på kurset Udvikling og design af kommunikationsløsninger. Den studerende vil på baggrund af det indsamlede datamateriale skulle udvikle og designe kommunikative løsninger, der skal præsenteres for rekvirenten. Underviserne er i færd med at lande en fælles case, hvor en rekvirent udkrystalliserer et problemkompleks, som de ønsker hjælp til. Kurset introducerer blandt andet til kreative problemløsningsmetoder, service design thinking, innovationsmodeller som fx participatory innovation og co-creation, projektledelsesværktøjer, samt klassiske og nyere redskaber indenfor for kommunikation og procesdesign (fx kampagner, målgruppeanalyser, strategilægning og design af ønskværdig adfærd gennem fx nudging eller gamification-elementer). Ved at arbejde med forskellige typer analyser af data, hjælpes den studerende til at forstå målgruppens behov, tænke innovativt omkring problemløsning og udvikle løsninger, der matcher målgruppens/rekvirentens behov. For at blive gearet til et efterfølgende arbejdsliv, hvor man i høj grad arbejder i teams, vil den studerende derfor også lære at arbejde effektivt i innovative teams.   

Kurset består af 7 seminardage à 6 lektioner, og ligger fast på hele tirsdage i april og maj. Designkurset er tilrettelagt, så man kan bygge videre på sit arbejde i metodekurset, der afvikles i februar og marts. Studerende, der er tilmeldt metodekurset, har fortrinsret til designkurset.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamen består i en portfolio, som kommer til at hænge meget tæt sammen med undervisningen og de konkrete øvelser i løbet af kurset. Portfolio skal bl.a. bestå af en række eksempler på undersøgelser, der er gennemført som led i kurset, gerne som gruppearbejde. Dertil kommer refleksion over de udførte undersøgelser. Detaljeret eksamensinfo oploades i kursets rum på Absalon. Forudsætningen for at opnå tilladelse til at gå til eksamen er aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5