HDAA03662U  DAN; Dansk sprog for udlændinge: skriftsprog og talesprog

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Danish Language for foreign students

Kursusindhold

På kurset skal der arbejdes med en variation af sproglige genrer og discipliner inden for dansk skrift-  og talesprog: grammatik (morfologi og syntaks), semantik, ordforråd (herunder idiomatik), retskrivning, stilistik, pragmatik. Der skal arbejdes med disciplinerne ud fra læste tekster, men kurset vil hovedsagelig være praktisk anlagt med vægt på øvelser. Der skal arbejdes med skriftligt dansk i form af ugentlige opgaver med vægt på oversættelsesøvelser. Derudover skal der arbejdes med udtale i sproglaboratorium.

Holdundervisning
2 timers holdundervisning og 1 times sproglaboratorium
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5