HDAA01312U  DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Bachelor project (Danish)

Kursusindhold

Individuel vejledning

Individuel vejledning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0