HDAÅ01291U  ÅU DAN Videnskabsteori (F15) OPRETTES IKKE

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Scientific Theory and Method

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier
  • Færdigheder i videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løsning af et danskfagligt problem.
  • Kompetencer i selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

Eksamen

Point 7,5 ECTS

Prøveform Se studieordning: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24