HDAÅ01281U  ÅU DAN Valgfag (F15) OPRETTES IKKE

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Selective Subject

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af et udvalgt danskfagligt stofområde i dets historiske, kulturelle og mediemæssige sammenhæng og de til det faglige område knyttede teoretiske og metodiske problemer.

 

Færdigheder i at udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence på danskfagligt stof, som er specialiseret i en bestemt retning og i at tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for et specifikt fagligt felt og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsmåder, der knytter sig til et specifikt fagligt område tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for det specifikke faglige område.

 

Eksamen

Point 15 ECTS

Prøveform Se studieordning: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • I alt
  • 48