HDAÅ01231U  ÅU DAN Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik (F15)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language 2 - Grammar and Text Linguistics

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori. Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse

Kurset kan tages samtidig med Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst

 

Eksamen

Point 7,5 ECTS

Prøveform Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24