HBIB0014BU Aal.: Projektarbejde C: Transmedial kultur

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project C: Transmedial culture

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

På modulet arbejdes der med det nye mediebillede, der tegner sig med den transmediale kultur, hvor mediebrug og -produktion går på tværs af medier. Eksempler kan være transmediale universer, der spænder over litteratur, film, computerspil, tv-serier, tegneserier, og hvor der opstår deltagerkultur i form af fanfiction, fanart og rollespil.

Mere specifikt vil vi arbejde med:

 • Definitioner af transmedial kultur
 • Teorier om transmediale verdener
 • Konkrete cases inden for transmedial kultur

 

Tilgangen til transmedial kultur baserer det teoretiske grundlag på narratologi, ludologi og sekundær skabelse. Vi arbejder desuden med medie-, kultur- og litteraturteorier, der understøtter forståelsen af fænomenet transmedial kultur.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Jenkins, Henry & Kelley, Wyn (2013): Reading in a Participatory Culture - Remixing Moby-Dick in the English Classroom. New York & London: Teachers College Press & National Writing Project
 • Knobel, Michele & Lankshear, Colin (2007): A New Literacies Sampler. London & New York: Peter Lang
 • Ryan, Marie-Laure et al. (2014): Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology. Lincoln: University of Nebraska Press
 • Wolf, Mark J. P. (2012)Building Imaginary Worlds: The Theory and History of Subcreation. London: Routledge.
Holdundervisning, studenteroplæg og workshops.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Forberedelse
 • 230,8
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Omfang: Maks. 18 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8
sider ekstra pr. deltager ud over én.
Hvis prøven har form af en portfolio, er omfanget 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 normalsider pr. deltager udover én.
Hvis prøven har form af en artikel af formidlende karakter er omfanget 8 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 2 normalsider pr. deltager udover én.
Ved syge-/omprøve, der har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, er omfanget 15 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen; ved gruppeprøve forøges omfanget her med 5 sider pr. deltager udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave, August 2015