HBIB0014AU Kbh: Projektarbejde C: Læsekampagne og læsefestival

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project C: Reading Campaigns and Festivals

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Kurset fokuserer på læsning forstået primært som læsning af skønlitteratur, og på hvordan der på kulturpolitisk og institutionel baggrund sættes aktiviteter i gang for at fremme og stimulere læsning og brugen af litteratur. Det er et velkendt fænomen, også internationalt, som konstant får nye former. Kulturministeriet kører igangværende en kampagne Danmark Læser, med aktiviteter og eksperimenter i folkebiblioteksregi landet over, og Københavns Biblioteksvæsen (m.fl.) afvikler i uge 10 2015 den årlige festival København læser. Disse to konkrete aktiviteter er kursets centrale felter som dels skal overværes mest muligt ved at opsøge tingene hvor de foregår, dels skal overblikkes og bearbejdes teoretisk gennem begreber som skønlitteratur, litteraturpolitik, kampagne, festival, litteraturformidling, oplevelse, performance, orality, læsefællesskaber etc. Kurset arbejder således med en helt aktuel empiri med det formål at give et generelt blik på kultur- og litteraturformidling.

 

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

Underviseroplæg, holddiskussioner, små ekskursioner, gruppearbejde, feltarbejde, obligatoriske mundtlige oplæg på holdet, afleverede skriftlige synopser. Det er en forudsætning i uge 10 at udvise stor aktivitet med feltarbejde ved festivalarrangementer etc., også weekend og aften. Kursets form forudsætter derfor både engagement og aktivitet fra deltagerne.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Forberedelse
 • 230,8
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Prøveformen er en portfolio, med en omfang på 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 normalsider pr. deltager udover én.
Ved syge-/omprøve, der har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, er omfanget 15 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen; ved gruppeprøve forøges omfanget her med 5 sider pr. deltager udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave. August 2015