HBIB00144U Kbh: Projektarbejde C: Kildekritik (Evaluering af informationskilder)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project C: Source criticism / evaluation of information sources

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Metoder og teknikker, hvormed informationsspecialister kan hjælpe brugere med at udvælge pålidelige informationskilder, præsenteres og diskuteres. Kurset beskæftiger sig også med kildekritik som et tværfagligt forskningsområde repræsenteret bl.a. af historie, tekstfilologi og informationsvidenskab.

 • Checklistemetoden
 • Fagfællebedømmelse
 • Kilders dækning af faglige kontroverser
 • Det evidensbaserede paradigme
 • Komparative metoder
 • Tidsskrifters impaktfaktor og andre bibliometriske indikatorer
 • Sporing af politiske, ideologiske og økonomiske interesser
 • Kildekritik som et informationsvidenskabeligt felt under udvikling

 

De studerende kan fx arbejde med styrker og svagheder i én af disse metoder, med bibliotekernes og informationsspecialisters nuværende og fremtidige roller i relation til kildekritik eller med udvikling af forslag til undervisning af konkrete målgrupper.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Balin, A. & Grafstein, A. (2010). The critical assessment of research: Traditional and new methods of evaluation. Oxford: Chandos Publishing.
 • Hjørland, B. (2012).  Methods for evaluating information sources: An annotated catalogue. Journal of Information Science, 38(3), 258-268.
 • Mintz, A.P. (2002). Web of deception: Misinformation on the Internet. Information Today. (Udvalgte dele).
 • Nicolaisen, J. (2011). Kildekritik kræver analyse og refleksion. Perspektiv, 24-28. http:/​/​perspektiv.bf.dk/​Bladet/​2011/​Perspektiv%2011/​KildekritikKraeverAnalyseOgRefleksion
Forelæsninger, diskussioner, opgaver og studerendes fremlæggelser
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Forberedelse
 • 230,8
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Prøveformen er en portfolio, med en omfang på 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 normalsider pr. deltager udover én.
Ved syge-/omprøve, der har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, er omfanget 15 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen; ved gruppeprøve forøges omfanget her med 5 sider pr. deltager udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave, August 2015: