HBIB00143U Kbh: Projektarbejde C: Vidensstyring og entreprenørskab

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project C: Knowledge Management and entrepreneurship

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

De fleste videnstyringsteorier og -metoder retter sig mod veletablerede organisationer. Sådanne organisationer var i fokus på 5. semesters kursus i Videnstyring. Entreprenørskab er imidlertid blevet et centralt fænomen og der er et stigende behov for at fokusere på videnstyring – i teori og praksis – i relation til iværksætteri; hvordan sætter man informationsvidenskabelige og kommunikative kompetencer i spil i forhold til innovationsprojekter?

Kurset vil fokusere på forskellen mellem de videnstyringsprincipper, der gør sig gældende for etablerede organisationer på den ene side og entreprenørskabs-/ innovationsprojekter på den anden.

Denne forskel mellem videnstyring i etablerede organisationer og videnstyring i entreprenørskabsprojekter får også konsekvens for den måde vi foretager systemanalyse og design på. Modstillingen af de to typer videnstyringsprincipper beriger hinanden og gør videneksperten bedre til videnstyring både i teori og praksis.

Hovedtemaer:

 • Forskellige forståelser af knowledge management
 • Situeret design
 • Entreprenørskab
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Chen , H., Chiang, R. & Storey V.C. (2012). Business intelligence and analytics: from big data to big impact'. MIS Quarterly, vol. 36 Issue 4, pp. 1165-1188
 • Haraway, D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives", Feminist Studies, pp. 575–599
 • Sarasvathy, S.D. (2003). Entrepreneurship as a science of the artificial.  Journal of Economic Psychology, 24, pp. 203–220
 • Schmidt, K. & I. Wagner (2004). Ordering systems: Coordinative practices and artifacts in architectural design and planning. Computer Supported Cooperative Work (CSCW): The Journal of Collaborative Computing, vol. 13, no. 5-6, pp. 349-408
Problemorienteret projektarbejde, cases, holdundervisning, diskussionsforum og workshop
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Forberedelse
 • 230,8
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Prøveformen er en portfolio, med et omfang på 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 normalsider pr. deltager udover én.
Ved syge-/omprøve, der har form af bunden skriftlig hjemmeopgave, er omfanget 15 normalsider, og der gives 5 dage til besvarelsen; ved gruppeprøve forøges omfanget her med 5 sider pr. deltager udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave, August 2015