HBIB00142U  Kbh: Projektarbejde C: User tagging og digitale billedsamlinger

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project C: User tagging and digital image collections

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Kurset henvender sig til studerende der ønsker at arbejde med at implementere og evaluere de teoretiske og metodiske aspekter af konventionel og ukonventionel (tagging) tildeling af metadata til digitale billedsamlinger.

Temakurset beskæftiger sig med metoder, organisering og formidling af forskelligartede digitale billedsamlinger, hvor billeder forstås bredt som kulturelle, konventionelle og kommercielle repræsentationer.

På kurset arbejdes med bestemmelse af de vigtigste (saliency) elementer/emner i diverse typer af billeder (DeviantART, Flickr, KBs fotobase etc.) med udgangspunkt i forskellige metoder og digitale teknikker. Lingvistiske/semiotiske metoder og metoder til billedanalyse gennemgås, og samtidig benyttes ”eye-tracking”  som en ny analyse metode til forståelse af hvorledes mennesker betragter et billede, og dermed også hvilke elementer i et billeder der tiltrækker sig brugerens opmærksomhed. På kurset anvende eye-tracking til at afdække brugernes øjenbevægelser.

Temakurset beskæftiger sig med:

 • Tagging
 • Billedanalyse
 • Saliency i billeder
 • Billeddatabaser
 • Eye-tracking som redskab  (Analyse af øjenbevægelser)
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Choi, Youngok (2013). Analysis of image search queries on the Web: Query modification patterns and semantic attributes. JASIS 64 (7), pp. 1423-1441.
 • Chung, E. & Yoon, J. (2009). "Categorical and specificity differences between user-supplied tags and search query terms for images: an analysis of Flickr tags and Web image search queries". Information Research, 14(3). paper 408. [Available from 15 August, 2009 at http:/​/​InformationR.net/​ir/​14-3/​paper408.html]
 • Kjeldsen, Jens E. (2006). Billeders retorik. I: Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk analyse. København, Hans Reitzels Forlag.
 • Land, M. F., & Tatler, B. W. (2009). Looking and acting: Vision and eye movements in natural behaviour. Oxford: Oxford University Press

 

 

Holdundervisning, workshops, studenterfremlæggelser, forelæsere udefra (besøg) og arbejde med eye-tracking.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 18 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med maks. 5 deltagere og individuel bedømmelse. Hvert enkelt studerendes bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes hver for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Sommereksamen 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 108
 • Forberedelse
 • 218,8
 • I alt
 • 410,8