HBIB00132U Brugeradfærd og interaktive informationsrum, Aal

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

User behaviour and Interactive information spaces

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet Brugeradfærd og interaktive informationsrum er at analysere sammenhænge og interaktion mellem brugeres adfærd og informationsrum, der kan være af social, digital eller fysisk karakter. Modulet omfatter teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger, som giver indblik i forholdet mellem forskellige typer brugere og deres adfærdsmønstre i givne informationsrum. I modulet lægges der vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugeradfærd og informationsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Efter afslutning af modulet skal den studerende:

 

Viden

 • have viden om forskning inden for områderne brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst
 • have viden om metoder til undersøgelser af brugeradfærd og informationsrum i en fysisk, digital eller social kontekst
 • kunne forstå og reflektere over samspillet mellem brugeradfærd og design af informationsrum på et videnskabeligt grundlag

 

Færdigheder

 • kunne vurdere og perspektivere teorier om og metoder til analyser af brugeradfærd og forskellige typer informationsrum
 • kunne vurdere metoder til undersøgelser af brugeradfærd i givne informationsrum
 • kunne analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige typer af informationsrum i forhold til brugeradfærd

 

Kompetencer

 • kunne planlægge og gennemføre analyser til afdækning af brugeradfærd
 • kunne designe og gennemføre analyser af forskellige typer informationsrum

Eksempler på literatur der tænkes anvendt på kurset:

Belkin, N.J., Oddy, R. & Brooks, H. (1982). ASK for information retrieval: part I. Background and theory. Journal of Documentation, 38(2), 61-71.

Borlund, P. (2009). User-centred Evaluation of Information Retrieval Systems. In: Goker, A. and Davies, J. (eds.). Information Retrieval: Searching in the 21st Century. London : John Wiley & Sons, Ldt., 21-37, 274.

Case, D.O. (2012). Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior (3. udg.). Bingley, UK: Emerald.

Herring, S.C. (2010). Web content analysis: Expanding the paradigm. In J. Hunsiger, L. Klastrup & M. Allen (eds.), International handbook of Internet research (pp. 233-249). Dordrecht: Springer.

Holdundervisning, gruppearbejde, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 108
 • Forberedelse
 • 116,8
 • Holdundervisning
 • 49
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøven har form af to til tre mindre skriftlige opgaver, der afleveres undervejs i modulet. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen, dels for hver delopgave, dels som en vægtet afsluttende karakter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Eksamensform: 5-dages hjemmeopgave, januar/februar 2015