HBIB00121U Mediekultur, Kbh

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Media Culture

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Målet med modulet Mediekultur er gennem et nutidigt og et historisk perspektiv at indkredse forholdet mellem vidensmedier og kultur, og hvad der karakteriserer en mediekultur. Man ser på mediekulturens historiske vilkår (teknologiske, økonomiske, sociale, politiske, kulturelle), skiftende udtryk og fremtrædelser og herigennem, hvordan kultur skaber medier, og medier skaber kultur, samt hvilke kultur- og samfundsformer, der favoriserer hvilke former for kommunikation. Modulet beskæftiger sig således med produktion og organisation, distribution og formidling af information, viden og kultur via medier såvel som med håndtering, modtagelse og vurdering i forskellige sammenhænge (faglige, underholdende etc.) og blandt forskellige brugergrupper.

Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende:

 

Viden

 • kunne analysere og redegøre for relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning
 • kunne forklare og analysere forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur

 

Færdigheder

 • kunne analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur
 • kunne diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier – f.eks. børn og voksne

  

Kompetencer

 • kunne anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster
 • kunne anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfund. Hans Reitzels Forlag

Hjarvard, S. (2008): En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg, Samfundslitteratur.

Kampmann Walter, B. (2012): Computerspil og de nye mediefortællinger. Samfundslitteratur

Kovarik, B.: Revolutions in Communication. Media History from Gutenberg to the Digital Age, Coninuum International Press, 2011

Oplæg, diskussioner, forelæsninger, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 223,8
 • Holdundervisning
 • 49
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 med opsyn.
Modulet bedømmes ved en prøve med intern censur. Prøven har form af en mundtlig prøve med eksamensspørgsmål og forberedelsestid. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vintereksamen 14/15
Reeksamen
Vintereksamen 14/15