HBIB00112U Videnstyring, Aal

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Knowledge Management

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

I modulet Videnstyring fokuseres på viden, vidensformer og håndtering af viden i organisationer. Videnstyring handler om både at udnytte og kommunikere eksisterende viden og om at udvikle ny viden. Modulet undersøger og diskuterer, hvordan forskellige vidensprocesser i organisationer kan håndteres, og hvordan relevante informationssystemer kan anvendes til organisering og formidling af viden. Modulet beskæftiger sig med forskellige metoder til analyse af vidensformer og organisering af viden, samt metoder og værktøjer til systemdesign med henblik på anvendelse i relation til forskelligartede videnstyringsprojekter.

Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for samspillet mellem organisationsformer, organisatoriske processer og videnstyring
 • analysere og reflektere over relevante informationssystemers funktion og struktur i forhold til videnstyring.

  

Færdigheder

 

 • identificere og karakterisere centrale aspekter ved organisatoriske vidensprocesser med henblik på håndtering af viden.  
 • udvælge og vurdere relevante metoder til analyse og design af informationssystemer i organisationer.

 

Kompetencer

 • analysere og vurdere anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer i relation til konkrete videnstyringsprojekter
 • bidrage til tværfaglige videnstyringsprojekter.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Christensen, P. H. (2010). Mere videndeling. Hans Reitzels Forlag
 • Bødker, K., et al. (2008). Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation. Fredriksberg C, Samfundslitteratur.
 • Clausen, H. (2004). IT og mennesker - hvad kan og vil vi med IT? Kbh., Nyt Teknisk Forlag.
 • Hirschheim, R. and H. K. Klein (1989). "Four paradigms of information systems development." Communications fo the ACM vol. 32(10): 1199-1215.
Holdundervisning, workshops, case-arbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 164,8
 • Holdundervisning
 • 49
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
5-dages bunden hjemmeopgave med afsæt i en case
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Vintereksamen 14/15
Reeksamen
Vintereksamen 14/15