HBIB0009CU  Aal: Projektarbejde B: Gør-det-selv kultur og kulturinstitutionernes rolle

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project B: Do-it-yourself culture and the role of cultural institutions

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Gør-det-selv kultur (eller Do-it-yourself culture) dækker over en gruppe mennesker med det tilfælles at de gerne vil “gøre det selv” inden for nogle så forskelligartede områder som for eksempel programmering, madlavning, slægtsforskning og strikning. Kurset tager udgangspunkt i antagelsen om at denne gruppe har en autodidakt (selvlært) tilgang til informationssøgning og informationsskabelse, og modulet vil derfor kigge på særlige udfordringer og muligheder i kulturinstitutioners (især arkiver, biblioteker og museer) rolle i forhold til denne gruppe.

Kurset er baseret på undervisers forskningsprojekt og vil dække emner som Autodidact Information Behaviour, Everyday Life Information Seeking, Serious Leisure Perspective, amatør og professionel interaktion, crowdsourcing, GDS  forummer og grupperinger, samt brugen af sociale medier.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Hartel, J. (2006). Information activities and resources in an episode of gourmet cooking. Information Research, 12(1).
 • Paulos, E. (2012). You amateur! Interactions, 19(1), 52–57.
 • Skov, M. (2013). Hobby-related information-seeking behaviour of highly dedicated online museum visitors. Information Research, 18(4).
 • Solomon, J. (2003). The passion to learn : an inquiry into autodidactism. London: RoutledgeFalmer.
Oplæg ved underviser, workshops, tutorials, forskningsbaseret undervisning
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 120
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • I alt
 • 547,7