HBIB0009BU Kbh: Projektarbejde B: Digitale spor og datavisualisering

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project B: Digital footprints and datavisualization

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Med den hastigt voksende mængde af digitale kulturelle objekter og den stigende mængde af digitale spor, vi sætter, er der opstået nye muligheder for analyser af kulturelle objekter og menneskelig interaktion med disse, som ikke tidligere har været mulige. Vi kan fx nu få indblik i, hvad mennesker præcis lytter til af musik, når de logger på Spotify eller Wimp. Vi kan se hvem, der ser hvilke film på Netflix. Og vi kan fx få indblik i brugen af enkelte ord i over 5 millioner bøger gennem tiderne. I kurset vil vi gennemgå overordnede problemstillinger ved de nye analysemuligheder; hvilke fordele giver det, at humaniora nu kan foretage analyse af store datamængder, og hvor opstår problemerne? Hvordan tilgår man de nye store datamængder, og hvordan kan man præsentere resultater med datavisualisering? I kurset vil vi ud over at diskutere metode og teori også arbejde ud fra konkrete cases for at få hands-on-erfaring med fælder og fordele.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2014). Big data a revolution that will transform how we live, work, and think.
 • Aiden, E. & Michel, J.-B. (2013). Uncharted, big data as a lens on human culture. New York, New York: Riverhead Books.
 • Jockers, M.L. (2013). Macronanalysis, digital methods and literary history. Urbana, IL: University of Illinois Press.
 • Berry, D.M. (2012). Understanding digital Humanities. Palgrave Macmillan.
Holdundervisning, projektarbejde, feedback, forelæsninger, fælles udforskning, afprøvning af software, hands-on-erfaring
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015