HBIB00099U Aal: Projektarbejde B: Interaktionsdesign

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Aal: Project B: Interaction Design

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, Aalborg
Kursusindhold

Det overordnede mål med temakurset Interaktionsdesign er at introducere grundlæggende teorier om og traditioner for interaktionsdesign. Temakurset vil derfor tage afsæt i at give

 • viden om teoretiske tilgange til interaktionsdesign og Human-Computer Interaction (HCI)
 • teoretisk forståelse for anvendelsen af brugercentreret tilgang til interaktionsdesign
 • viden om brugergrænsefladedesign, herunder grafisk og visuelt designforståelse
 • viden om nødvendigheden af usability engineering og evaluering
 • færdigheder i at anvende konkrete metodiske tilgange, i forhold til design og evaluering af informationssystemer med udgangspunkt i usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevaluering

 

Indholdselementer

 • Interaktionsdesign
 • Brugergrænseflader
 • Brugergrupper
 • Metoder til evaluering/usability test
 • Typer af systemer
 • Platforme
 • Interaktionsformer
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Videnskabsteoretiske positioner med betydning for de anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere, diskutere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Demonstrere faglig fordybelse ud fra en kritisk, teoretisk samt analytisk diskuterende og reflekterende tilgang.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Hornbæk, K. & Frøkjær, E. (2008). A Study of the Evaluator Effect in Usability Testing. Human-Computer Interaction, 23(3), s. 251 — 277.
 • Lazar, J., Feng, J.H. & Hochheiser, H. (2010). Research Methods in Human-Computer Interaction. Hoboken: John Wiley. 426 sider.
 • Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (2011). Interaction design : beyond human-computer interaction (3. ed.). Chichester : John Wiley. xv, 585 sider.
 • Tidwell, J. (2011). Designing interfaces: Patterns for effective interaction design (2. Ed.). Beijing : O'Reilly. xx, 331 sider.
Holdundervisning, gruppearbejde, workshop, oplæg, vejledning, feedback, forelæsninger.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen. Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 307,7
 • Holdundervisning
 • 120
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Sommereksamen 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015