HBIB00081U  Digitale videnssystemer, Kbh

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Digitized knowledge systems

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet Digitale videnssystemer beskæftiger sig med grundlæggende begreber, teorier og metoder inden for emnerne vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri. Modulet introducerer en række biblioteks- og informationsvidenskabelige teorier og metoder, som efterfølgende analyseres, anvendes og diskuteres i forhold til centrale begreber og relevante problemstillinger indenfor de tre nært beslægtede fagområder. Modulet beskæftiger sig blandt andet med emne- og dokumentbegreberne, indekserings- og klassifikationsmetoder, citationsanalyser og problemstillinger omkring indekseringspraksis.

Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende:

 

Viden

 • kunne redegøre for de grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor emnerne vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri.
 • kunne forstå og reflektere over, hvordan grundlæggende teorier og metoder traditionelt har været anvendt til løsning af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Færdigheder

 • kunne anvende centrale metoder indenfor vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri i analyser af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • kunne analysere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor biblioteks- og informationsvidenskab, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

 

Kompetencer

 • kunne identificere problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, der kan undersøges af de på modulet introducerede teorier og metoder.
 • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i forhold til analyser og udvikling af digitale videnssystemer.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Hedden, Heather (2010.) The Accidental Taxonomist. Information Today Inc., Medford.

Lancaster, F.W. (2003).  Indexing and Abstracting in Theory and Practice.  London: Facet Publishing.

Rafferty, Pauline; Hidderley, Rob (2007). Flickr and Democratic Indexing: dialogic approaches to indexing. Aslib Proceedings: New Information Perspectives. Vol. 59 No. 4/5, 2007, pp. 397-410

Voss, J. (2007). Tagging, folksonomy & co: Renaissance of manual indexing? The 10th International Symposium for Information Science, Cologne, pp. 1-12.

Modulet indeholder holdundervisning, øvelser, forelæsning og diskussioner af forskellige former for digitale videnssystemer .
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Studieopgave. Ekstern censur. 7-trins skala.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Eksamen
 • 44
 • Forberedelse
 • 175,8
 • I alt
 • 273,8