HBIB00072U  Bibliotek og samfund, Aal

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Library and Society

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold
Modulet Bibliotek og samfund fokuserer på bibliotekernes aktuelle rolle i samfundet. Det vil sige, at vi, med udgangspunkt i bibliotekets historiske vilkår og de seneste årtiers samfundsmæssige forandringer, skal arbejde med, hvilke udfordringer bibliotekerne i dag står overfor i forhold til at udvikle og styrke deres samfundsmæssige betydning og legitimitet. Konkret fokuserer kurset f.eks. på, hvordan bibliotekerne kan navigere i forhold til aktuelle politiske udmeldinger. Ligeledes på hvordan bibliotekerne kan arbejde aktivt med mange former for lærings- og inspirationsaktiviteter, og på hvordan bibliotekerne på nye institutionelle vilkår skal skabe muligheder for oplevelse og læring.
Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende:

 

Viden

 • kunne demonstrere viden om biblioteksfeltet
 • kunne forstå og reflektere over historiske og aktuelle samfundsmæssige forandringer og deres relation til bibliotekernes vilkår.

  

Færdigheder

 • kunne identificere og relevansvurdere problemstillinger, der knytter sig til bibliotekernes aktuelle situation
 • kunne anvende relevante teorier og begreber der knytter sig til disse problemstillinger
 • kunne begrunde valg af teoretiske perspektiver i forhold til håndteringen af valgte problemstillinger

 

Kompetencer

 • kunne sammenstille, diskutere og formidle forskellige perspektiver på biblioteksudvikling
 • selvstændigt kunne vurdere og argumentere for, hvordan bibliotekerne udvikles.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • At forstå biblioteket: en introduktion til teoretiske perspektiver: en      introduktion til teoretiske perspektiver (2008). Jack Andersen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen (red.). Kbh. Danmarks Biblioteksforening.
 • Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi (2006). Trine Schreiber og Hans Elbeshausen (red.). Kbh. Samfundslitteratur.
 • Biblioteket i byens rum (2013). Tidskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling nr. 1. 2. årg. Kbh.: IVA
 • Qvortrup, L(2004): Det lærende samfund: hyperkompleksitet og viden. Kbh.  Gyldendal
Forelæsninger, holdundervisning, workshops, fremlæggelsesseminarer af portfolioprojekter, klyngevejledning af portfolioemnegrupper, individuel portfolioopgavevejledning
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Modulet bedømmes ved en prøve med intern censur. Prøven har form af portfolio. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen. Omprøve finder sted i form af en 5-dages bunden hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vintereksamen 14/15
Reeksamen
Vintereksamen 14/15
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54,3
 • Eksamen
 • 72
 • Forberedelse
 • 147,5
 • I alt
 • 273,8