HBIB00072U Bibliotek og samfund, Aal

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Library and Society

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold
Modulet Bibliotek og samfund fokuserer på bibliotekernes aktuelle rolle i samfundet. Det vil sige, at vi, med udgangspunkt i bibliotekets historiske vilkår og de seneste årtiers samfundsmæssige forandringer, skal arbejde med, hvilke udfordringer bibliotekerne i dag står overfor i forhold til at udvikle og styrke deres samfundsmæssige betydning og legitimitet. Konkret fokuserer kurset f.eks. på, hvordan bibliotekerne kan navigere i forhold til aktuelle politiske udmeldinger. Ligeledes på hvordan bibliotekerne kan arbejde aktivt med mange former for lærings- og inspirationsaktiviteter, og på hvordan bibliotekerne på nye institutionelle vilkår skal skabe muligheder for oplevelse og læring.
Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende:

 

Viden

 • kunne demonstrere viden om biblioteksfeltet
 • kunne forstå og reflektere over historiske og aktuelle samfundsmæssige forandringer og deres relation til bibliotekernes vilkår.

  

Færdigheder

 • kunne identificere og relevansvurdere problemstillinger, der knytter sig til bibliotekernes aktuelle situation
 • kunne anvende relevante teorier og begreber der knytter sig til disse problemstillinger
 • kunne begrunde valg af teoretiske perspektiver i forhold til håndteringen af valgte problemstillinger

 

Kompetencer

 • kunne sammenstille, diskutere og formidle forskellige perspektiver på biblioteksudvikling
 • selvstændigt kunne vurdere og argumentere for, hvordan bibliotekerne udvikles.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • At forstå biblioteket: en introduktion til teoretiske perspektiver: en      introduktion til teoretiske perspektiver (2008). Jack Andersen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen (red.). Kbh. Danmarks Biblioteksforening.
 • Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi (2006). Trine Schreiber og Hans Elbeshausen (red.). Kbh. Samfundslitteratur.
 • Biblioteket i byens rum (2013). Tidskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling nr. 1. 2. årg. Kbh.: IVA
 • Qvortrup, L(2004): Det lærende samfund: hyperkompleksitet og viden. Kbh.  Gyldendal
Forelæsninger, holdundervisning, workshops, fremlæggelsesseminarer af portfolioprojekter, klyngevejledning af portfolioemnegrupper, individuel portfolioopgavevejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 72
 • Forberedelse
 • 147,5
 • Holdundervisning
 • 54,3
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Modulet bedømmes ved en prøve med intern censur. Prøven har form af portfolio. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen. Omprøve finder sted i form af en 5-dages bunden hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vintereksamen 14/15
Reeksamen
Vintereksamen 14/15