HBIB00051U Kommunikation og formidling, Kbh

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Communication and Mediation, Kbh

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet Kommunikation og formidling tager udgangspunkt i kommunikations- og/eller læringsteorier. Et centralt punkt er for modulet mødet og dialogen mellem bruger og formidler. Mødet og dialogen, der finder sted i både fysiske og virtuelle rum, har informations- og kulturformidling i fokus. Formålet med kurset er at analysere formidlingsformernes kompleksitet og forskelligartethed og belyse formidlingens betydningsdannelse, interaktionsprocesser og meningsforhandlinger med udgangspunkt i kommunikations- og/eller læringsteoretiske forståelser.

Modulet vil beskæftige sig med aktuelle formidlingspraksisser med henblik på at belyse strukturer og organiseringsmåder, der muliggør og betinger interaktionen mellem bruger og formidler.

Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende

 

Viden

 • kunne beskrive de for formidlingsprocesser relevante kommunikations- og/eller læringsteorier
 • kunne analysere og reflektere over centrale problemstillinger i mødet og dialogen mellem bruger og formidler

 

Færdigheder

 • kunne diskutere centrale teoriers relevans i relation til aktuel formidlingspraksis
 • kunne observere og undersøge aktuel formidlingspraksis ved hjælp af relevante metoder

 

Kompetencer

 • kunne vurdere kvaliteten og relevansen af observerede formidlingsstrategier i forhold til udvalgte brugergruppers forudsætninger
 • kunne udvikle og designe forslag til alternative formidlingsstrategier

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Jantzen, C. m.fl. (2011). Oplevelsesdesign. Samfundslitteratur

Just, S.N. & Burø, T. (2010). Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion. København: Hans Reitzels Forlag.

Klastrup, L. (2011). Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye "massebrugere". Journalistica, nr.1, s.17-49.

Simon, N. (2010). The participatory museum. Museum 2.0. (http:/​/​www.participatorymuseum.org/​read)

Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, oplæg samt studiebesøg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Forberedelse
 • 211,8
 • Holdundervisning
 • 54
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2015