HBIB00045U Kbh: Informationsarkitektur og informationssøgning 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Information Architecture and Information Retrieval 2

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling. Undervisningen foregår i København
Kursusindhold

Kurset introducerer en række grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor vidensorganisation, informationssøgning og informationsformidlingsteori. Kurset giver den studerende viden om og forståelse om søgestrategier, indeksering (herunder citationsindeksering), publikations- og citationsanalyser, og informationsformidlingsteori. Efter endt kursusdeltagelse har den studerende opnået færdigheder i at analysere informationsbehov og identificere passende søgestrategier med henblik på søgning og opfyldelse af behov, at analysere søgeresultater samt at anvende informationsformidlingsteorier og begreber til at definere og analysere problemstillinger vedrørende informationssøgning og -analyse. Desuden giver kurset den studerende kompetencer til at planlægge og udføre informationssøgnings- og analyseopgaver i bibliografiske databaser og i citationsindekser samt teoretisk velbegrundet at kunne analysere og diskutere problemstillinger vedrørende informationssøgning og –analyse.

Målbeskrivelser

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Informationssøgeprocessens stadier, herunder valg af søgestrategier og evaluering af søgeresultater.
 • Centrale begreber og metoder indenfor informationsformidlingsteori og brugeradfærdsstudier.
 • Klassifikations- og indekseringsteoriers teoretiske grundlag.

 

Færdigheder i at

 • Skelne mellem forskellige vidensteoretiske positioner indenfor klassifikation- og indekseringsteori
 • Analysere forskellige typer af informationsbehov og udvælge relevante informationskilder.

 

Kompetencer i at

 • Analysere og håndtere forskellige typer af informationssystemer, herunder at kunne udføre avanceret informationssøgning og målrette denne i forhold til en given målgruppe.
 • Kunne foretage en teoretisk forankret emneanalyse.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Capurro, R. & Hjørland, B. (2003). The concept of information. Annual Review of Information Science and Technology, 37: 343-411.
 • Hjørland, B. (1993). Emnerepræsentation og informationssøgning: Bidrag til en teori på kundskabsteoretisk grundlag. Borås: VALFRID.
 • Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual Review of Information Science and Technology, 41: 609-641.
 • Saracevic, T. (2007). Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science: Part II: Nature and manifestations of relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13): 1915-1933.

 

Holdundervisning,forelæsninger,studenterfremlæggelser,opgaver og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 153,5
 • Holdundervisning
 • 60,3
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Den fri skriftlige hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er
udarbejdet i undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen
for hjemmeopgaven
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/juni 2015
Reeksamen
Eksamensform: Bunden skriftlig hjemmeopgave, August 2015