HBIB0003AU Kbh: Projektarbejde A: Genrer, tekster og handlinger

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Genres, texts and actions

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Genrer, tekster og handlinger

Kurset er et grundlæggende kursus i retorisk genreteori. Den retoriske genreteori forstår genrer som sociale handlinger, dvs. der er fokus på teksters funktioner i forskellige sociale praksisser. Retorisk genreteori giver os en forståelse for, hvordan menneskelige aktiviteter som fx videnskab, erhverv, uddannelse opretholdes igennem brugen af forskellige tekster (fx den videnskabelige monografi, den videnskabelige artikel, notater, beretninger, dagsordener, lektionsplaner, studieordninger osv). En sådan forståelse giver os redskaber til at beskrive og analysere forskellige kommunikationssituationer og deres sociale og kulturelle effekter.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, J. (2008). Concept of Genre in Information Studies. IN: Annual Review of Information Science and Technology, Volume 42, Issue 1, pp. 339–367
 • Andersen, J. (ed.) Genre and its place in Information Studies. (Bog, forventes udgivet primo februar 2015)
 • Bazerman, C. (1988). Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science. University of Wisconsin Press (hele bogen findes her: http:/​/​wac.colostate.edu/​books/​bazerman_shaping/​)
 • Bazerman, C. (2004). Speech Acts, Genres, and Activity Systems: How Texts Organize Activity and People. IN: What Writing Does and How It Does It. Ed, Bazerman & P. Prior. Erlbaum.
 • Winsor, D. A. (2000). Ordering Work: Blue-Collar Literacy and the Political Nature of Genre. Written Communication, vol. 17 no. 2 155-184
   
Holdundervisning, vejledning, studenteroplæg
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015