HBIB00031U Kbh: Projektarbejde A: Digital Youth

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Project A: Digital Youth

Uddannelse
Bachelor Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Vores forestillinger om ungdomskulturen er, at den i høj grad er blevet en mediekultur, hvor de unge videreudvikler og skaber nye udtryk gennem at mixe gammelt og nyt, analogt og digitalt. Vi ser den digitale ungdomskultur som en kultur hvor man deler, hjælper og udfordrer hinanden, og hvor skellet mellem amatør og professionel nedbrydes. Mediekulturen præger ligeledes de unges kommunikation, deres læringsprocesser, deres identitetsorientering og deres oplevelses- og erfaringsformer.

Spørgsmålet er om dette er gældende for alle? Hvad kendetegner egentligt nutidens ungdomskultur? Hvilke kommunikationsformer, medieformer, og vidensformer benytter de unge? Og på hvilken måde udfordres de traditionelle kommunikations-, videns-, og læringsformer? Det handler kurset Digital ungdom om.
 

I projektarbejdet skal I arbejde med de problematikker og eksempler på udfordringer og praksisser, som vi diskuterer os frem til. Vi skal samarbejde om problemformuleringer, hvordan man planlægger og udfører en problemorienteret undersøgelse og hvorledes man formidler sin viden i en projektopgave.

Arbejdsformen i projektarbejdet er kvalitative interviews, hvor I udfra en selvvalgt problemstilling skal ud og interviewe unge om deres medie- og kommunikationsvaner.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor emnet af projektsemestrets temakursus.
 • Identificere samt anvende og diskutere relevante teorier og metoder til dataindsamling og –analyse.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge et projektarbejde samt styre, afslutte, evaluere og formidle dette.
 • Indgå i samarbejdsrelationer og -processer.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Jenkins, H. & Bertozzi, V. (2008). Artistic expression in the Age of participatory Culture. In: S. J. Tepper & B. Ivey (eds.), Engaging Art. The next great transformation of America’s cultural life. New York: Routledge, p. 171-195
 • Boyd, D. (2011): Social Network Sites as Networked Publics, i: Papacharissi (ed.): A networked self. Identity, communication, and culture on social network sites. Routledge, s. 39-58.
 • Subrahmanyam & Smahel (2011). Digital Youth. The Role of Media in Development. Springer. http:/​/​link.springer.com/​book/​10.1007/​978-1-4419-6278-2
 • Drotner, K. (2008): Leisure Is Hard Work: Digital Practices and Future Competencies, i: Buckingham (ed.): Youth, Identity, and Digital Media. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 167–184. doi: 10.1162/​dmal.9780262524834.167
Oplæg, øvelser, workshops, selvstændigt projektarbejde
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning og oplægsseminarer. Temakurset introducerer endvidere
til projektarbejde, idet den studerende i løbet af modulet trænes i den
videnskabelige arbejdsform og skriveprocessen: problembeskrivelse og -
formulering, metodevalg og –anvendelse, analyse og refleksion samt skriftlig
formidling. De forskellige projektelementer trænes trinvis ved f.eks. øvelsesopgaver,
workshops eller lignende støttepunkter. Kursets undervisning understøtter
også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 317,7
 • Holdundervisning
 • 110
 • I alt
 • 547,7
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, hvoraf 15 min. til eksaminandens
sagsfremstilling og 10 min. til dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Ved gruppeprøve gives 20 minutter ekstra pr. deltager ud over én.
Projektopgave: Maks. 20 normalsider. Ved gruppeprøve forøges omfanget
med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Materiale: Projektopgave, der afleveres til den i eksamenplanen fastsatte
termin inden den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminanden medbringer det indleverede materiale til eksaminationen. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Maj/Juni 2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. August 2015