HBIB00022U Vidensformer, Aal

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Forms of Knowledge

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet Vidensformer tager udgangspunkt i en overordnet kortlægning af anvendte opdelinger af viden i en række vidensformer som f.eks. praktisk, æstetisk, etisk og videnskabelig viden, eksplicit og tavs viden. Opdelingerne af viden i en række vidensformer ændrer sig over tid, og de bestemmes, vægtes, udskilles og begrundes forskelligt i forskellige historiske perioder. Modulet er således en indføring i de centrale vidensformers historiske forankring, deres historiske udvikling og de vilkår, som har indflydelse på forskellige vidensformer i nutidens samfund. Det belyser de forskellige vilkår, teknologiske og mediemæssige perspektiver og institutionelle sammenhænge, der har indflydelse på produktion og kommunikation af viden og oplevelse og undersøger relationer mellem vidensformer og brugerkulturer.

Målbeskrivelser

Efter at modulet er afsluttet, skal den studerende:

 

Viden

 • have viden om centrale vidensformer, deres historiske forankring og indbyrdes relation
 • have indsigt i hvordan de forskellige vidensformer aktuelt produceres, organiseres, formidles, vurderes og evalueres

 

Færdigheder

 • kunne redegøre for og diskutere sociale, kulturelle, teknologiske og mediemæssige forhold, der historisk set har haft indflydelse på udviklingen af centrale vidensformer
 • kunne beskrive relationer mellem vidensformer, videnskulturer, brugerkulturer og vidensformidling

 

 Kompetencer

 • kunne analysere relationer mellem vidensformer, videnskulturer, brugerkulturer og vidensformidling
 • kunne analysere refleksions-, forklarings-, og formidlingssammenhænge, der knytter sig til forskellige vidensformer

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Becker Jensen, L. (2004). Fra patos til logos, Roskilde Universitetsforlag.

Gustavsson, B. (2003). Vidensfilosofi. Århus, Forlaget Klim.

Holm, A. B. (2011). Videnskab i virkeligheden: en grundbog i videnskabsteori. Fredriksberg, Samfundslitteratur.

Høyrup, H., et al., Eds. (2012). Viden i spil: Forskningsbibliotekers funktioner i forandring. Medier, kommunikation, journalistik Samfundslitteratur.

Forelæsninger, holdundervisninger, workshops, studenteroplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 215,5
 • Holdundervisning
 • 57,3
 • I alt
 • 273,8
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 med opsyn.
Prøven har form af en mundtlig prøve med eksamensspørgsmål og forberedelsestid.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vintereksamen 14/15
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Vintereksamen 14/15