HBIB00011U Vidensmedier, Kbh

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Knowledge Media

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Modulet Vidensmedier er et medieteoretisk kursus, hvor der introduceres til grundlæggende medieteorier med fokus på mediernes brug ved formidling, tilegnelse, bevaring og udvikling af viden og kultur. Der introduceres til teori om forskellige medietyper (analoge såvel som digitale), herunder trykte medier, visuelle medier og multimediale netværksmedier – historisk og aktuelt.

Mediernes funktion studeres i relation til brug og brugergrupper, set i et informationsvidenskabeligt og kulturformidlende perspektiv, herunder mediernes funktion i kultur- og vidensinstitutioner ved formidling, oplevelse og læring i relation til kultur og viden. Hovedvægten lægges på digitale medier, med fokus på mediernes integration af lagringsfunktioner, formidlingsfunktioner og videndelingsfunktioner. Vigtigt i modulet er forståelsen af de enkelte mediers funktion i en samfundsmæssig, social og kulturel kontekst.

Målbeskrivelser

Efter afslutning af modulet skal den studerende:

 

Viden

 • have tilegnet sig overordnet viden om mediebegreber og forståelse for medieteorier og deres relevans for analyser af mediers brug i formidling og tilegnelse af viden og kultur
 • have tilegnet sig overordnet viden om mediers funktion for udvalgte brugergrupper i specifikke sociale og kulturelle kontekster, herunder udvalgte kultur- og vidensinstitutioners (f.eks. bibliotekers) anvendelse af medier til formidling og kommunikation

 

Færdigheder

 • kunne identificere og analysere udvalgte mediers rolle i et informationsvidenskabeligt og kulturformidlende perspektiv; herunder også i et historisk perspektiv
 • kunne identificere og analysere mediers funktion for en eller flere specifikke brugergrupper og/eller kultur- og vidensinstitutioner

 

 Kompetencer

 • kunne anvende tilegnet viden om medier og mediefunktioner i mindre case analyser
 • kunne reflektere over egen læring om vidensmedier og formidle denne

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bruhn Jensen, Klaus. 2008. Medier og samfund - en introduktion. Kbh: Samfundslitteratur.
 • Finnemann, Niels Ole. 2005. Internettet i mediehistorisk perspektiv. Kbh: Samfundslitteratur.
 • Hjarvard, Stig. 2008. En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. Kbh: Samfundslitteratur.
 • Nielsen, Hans Jørn; Helene Høyrup, og Hans Dam Christensen (red.). 2011. Nye vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Kbh: Samfundslitteratur.
Forelæsninger, øvelser, seminar, studenteroplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 156,2
 • Holdundervisning
 • 57,7
 • I alt
 • 273,9
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio eksamensformen indebærer aflevering af portfolio opgaver og efterfølgende feedback gennem hele forløbet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Løbende afleveringer. Afleveringsfrist for sidste og samlede portfolio er vintereksamen 14/15
Reeksamen
5 dages hjemmeopgave, Januar/februar 2015