HAUB00561U  AUD; Statistik og videnskabsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Eksaminanden kan

Anvende elementære statistiske begreber og metoder, herunder kende forskellen på parametrisk og ikke-parametrisk statistik.

Anvende relevante kvantitative metoder ved undersøgelsen af sprogligt materiale af forskellig art.

Identificere forskellige videnskabelige metoder inden for det audiologopædiske forskningsfelt.

Vælge statistiske metoder under hensyn til den anvendte videnskabelige metode.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ba.pdf/

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206