HAUB00551U  AUD; Sprogvanskeligheder

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Sprogvanskeligheder består af tre dele: dysfasi, afasi og praktik.

Dysfasi

Eksaminanden kan

Vurdere forskellige former for sproglige forstyrrelser på baggrund af den normale sprogudvikling og de mest anerkendte sproglige testmaterialer.

Opstille og evaluere trænings- eller behandlingsprogrammer beregnet på forskellige trin af den sproglige udvikling.

Afasi

Eksaminanden kan

Redegøre for de kommunikative, sproglige, kognitive og psykosociale vanskeligheder ved afasi.

Beherske afasiens ætiologi samt de væsentligste teorier og undervisningsformer.

Diagnosticere forskellige symptomer og former for afasi gennem testning.

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere relevant undervisning såvel individuelt som i gruppe.

Praktik

Eksaminanden kan

Tedegøre for praktisk tilrettelæggelse og udførelse af undervisning af både børn og voksne med sprogvanskeligheder

Selvstændigt planlægge og forestå et mindre antal undervisningslektioner med supervision fra en uddannet logopæd

Redegøre for den løbende evaluering af klienterne og for undervisningsmetoder og -materialer.

Holdundervisning og praktik
Sprogvanskeligheder indeholder undervisning i henholdsvis Afasi og Dysfasi.
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 738
  • I alt
  • 1032