HAUB00541U  AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Stemme og stemmelidelser

Eksaminanden kan

•  analysere talestemmen med brug af såvel auditive som instrumentelle metoder

på basis af kendskab til talestemmens anatomi og fysiologi

•  identificere funktionelle og organiske stemmelidelsers årsager, udvikling,

fremtrædelsesformer, diagnosticering og behandling

•  opstille individuelt tilpassede mål med den logopædiske stemmebehandling

ud fra blandt andet diagnose, stemmefunktion og individets krav til stemmen

•  opstille individuelt tilpasset behandlingsprogram ud fra diagnose og stemmefunktion

•  vise et bredt kendskab til de mest anerkendte stemmemetoder, disses

praktiske og teoretiske grundlag, og hvorvidt de er evidensbaserede

•  vise et bevidst forhold til egen stemme og dens funktioner med henblik på

at kunne bruge den som et værktøj i stemmeundervisningen

•  på et kvalificeret grundlag henvise til foniatrisk undersøgelse og evt. behandling

•  måle og evaluere effekten af et behandlingsforløb.


Stemmepraktikken

Eksaminanden kan

•  tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og

voksne med stemme- og talevanskeligheder

•  demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne

•  redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.


Stammen

Eksaminanden kan

•  beherske de væsentligste teorier og forskningsresultater om stammen samt

kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis anvendes

over for stammen

•  beherske de praktiske undersøgelsesprocedurer med henblik på at kunne

foretage en differentieret diagnose og tilrettelægge, forestå og evaluere et

undervisningsforløb

•  udvise kendskab til de væsentligste teorier og forskningsresultater om løbsk

tale samt kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis

anvendes over for løbsk tale.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprog og psykologi I og
Anatomi og fysiologi I og II være bestået.
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.
Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og
voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
bestående af fremmøde i min. 80 % af praktikundervisningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5