HAUB00531U  AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Eksaminanden kan

•  redegøre for kommunikationshandicap ud fra en sprogvidenskabelig tilgang

samt ud fra danske og internationale handicapdefinitioner og -beskrivelser

•  analysere den sproglige og nonverbale interaktion mellem den kommunikationshandicappede person og omgivelserne

•  analysere og identificere væsentlige faktorer, der påvirker forholdet mellem

kommunikativ funktionsnedsættelse og muligheden for at deltage i ønskede

aktiviteter og i samfundslivet

•  redegøre for målsætningsprocessen i arbejdet med personer med kommunikationshandicap

med udgangspunkt i en analyse af ressourcer og barrierer

•  redegøre for komponenter og dimensioner i undervisningstilrettelæggelse

og didaktik

•  beskrive særlige hensyn og forhold i tilrettelægning og gennemførelse af

undervisning af kommunikationshandicappede, herunder forskellige specialundervisningsformers dokumenterede anvendelighed og

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206