HAUB00521U  AUD; Talens akustik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Acoustics of speech

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Eksaminanden kan

•  redegøre indgående for talens akustik, herunder sammenhængen mellem

akustik og artikulation

•  redegøre for de almindeligt anvendte kvantitative metoder til beskrivelse af

ovenstående

•  forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprogvidenskab I og II være
bestået.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler (pensumlitteratur, ordbøger
og egne noter).
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206