HAUB00461U  AUD; Sprog og psykologi I

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language and psychology I

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Eksaminanden kan

•  redegøre for almen udviklingspsykologi og kognitionspsykologi

•  forstå kommunikativ formåen og begrænsninger

•  redegøre for relevante undersøgelsesmetoder (bl.a. test).

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Den studerende forventes
i gruppe at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse efter underviserens
vejledning og at fremlægge hypotese, metode, resultater og at diskutere
dem for holdet. Desuden forventes den studerende i gruppe at udforme en
mindre skriftlig rapport (en fri skriftlig hjemmeopgave) fra undersøgelsen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206