HAUA10031U  AUD; Audiologi II: Pædagogisk Audiologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Audiology II: Pedagogical Audiology

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Eksaminanden kan

- beherske den pædagogiske audiologi, herunder (re)habiliteringens audiologi – såvel på børne- som voksenområdet;

- vurdere et hørehandicaps art, omfang og indflydelse på den hørehandicappedes totale livssituation,

- foretage en samlet vurdering af den hørehandicappedes behov for tekniske hjælpemidler (høreapparat m.v.) på baggrund af ovenstående analyse;

- opstille en undervisningsplan omfattende formidling af hørehandicappets problematik, høreapparaters og andre tekniske hjælpemidlers rette brug, træning i mundaflæsning, artikulationstræning og optræning af den auditive skelneevne.

- beskrive, hvilke andre (re)habiliterings tiltag der bør tilbydes hørehandicappede i forskellige livssituationer.

 

Se mere i studieordningen:

KA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ka.pdf
BA-tilvalg: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_bat_2007_2010_2011.pdf/

Holdundervisning
Inden prøven aflægges, skal Audiologi I være bestået.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordningen for prøveformer (KA eller BA-TV)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Praktik
 • 10
 • I alt
 • 430