HAUA03453U  AUD; Fordybelseskursus C: Psykologiske aspekter af den logopædiske intervention

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The psychological aspects of SLP interventions in communication disorders

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Som logopæd bliver vi stillet overfor den faglige udfordring at skulle intervenere og forholde os til mennesker med et kommunikativt handicap og afhjælpe disse specifikke sprog, tale eller stemmemæssige vanskeligheder. Effekten af den intervention afhænger i høj grad af den interpersonelle relation, dvs. hvordan logopæden møder den kommunikationsramte person og hvordan logopæden forholder sig til de følelser, der kan være forbundet med et kommunikationshandicap.

Kognitiv terapi har vundet stor indflydelse i bl.a. behandlingen af stammen. Denne tilgang i behandlingen er anvendelig, dog er den ikke tilstrækkelig, hvis der er problematikker som fx skamfølelser forbundet med kommunikationsvanskeligheden. Den seneste gren inden for den kognitive terapeutiske tilgang, Acceptance and Commitment therapy blander kognitiv terapi og en eksistentiel humanistisk/buddhistisk tilgang, hvor mindfulness har en central plads i behandlingen.

Også andre tilgange indenfor Compassion Focused Therapy, fx Paul Gilberts Compassion Mind Training og Kristin Neff og Christoffer Germers Mindful self-compassion har vundet indpas i behandling af personer, der stammer.

Andre yderst relevante terapeutiske retninger er tilknytningsbaserede korttids psykodynamisk terapi, fx Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) og Emotions-focused Therapy. De sidste to terapiformer fokusere på følelser som det centrale, hvorimod de kognitive terapier har fokus på tankemønstre.

Der har de sidste årtier været stor interesse for det interdisciplinære forskningsfelt, der kaldes neuroaffektive udviklingspsykologi eller interpersonel neurobiologi. Dette er et forskningsfelt i rivende udvikling, hvor formålet er at integrere neurologi, biologi og psykologi. Denne forskning bygger bl.a på Porges polyvagale teori. En evolutionsbaseret teori om det autonome nervesystems udvikling gennem tiden. Dette forskningsfelt giver et bud på, hvordan mennesket udvikler vores evne til affektregulering, som er central for psykisk sundhed og evnen til at gøre os trygge i relationer med andre mennesker.

Kurset sigter på at give de studerende en teoretisk såvel som praktisk indsigt i de terapeutiske tilgange og hvordan vi som logopæder kan anvende og tage nogle disse terapeutiske redskaber i brug for der igennem at skabe tryghed og en givende og berigende kontakt mellem logopæd og kommunikationshandicappet.

Kurset kræver en åben indstilling og en villighed til at dele mere personlige oplevelser.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • I alt
  • 206