HAUA03451U  AUD; Fordybelseskursus A: Evidensbaseret børnelogopædi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Evidence-based practice in child logopedia

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

I kursets grundbog, The Handbook of Evidence-Based Practice in Communication Disorders (Dollaghan, 2007), introduceres evidensbaseret praksis som en treenighed, EBP3, der ud over forskningsevidens består af klinisk ekspertise og klientens omstændigheder og ønsker. Kurset vil dog primært dreje sig om forskningsevidens og ud fra Dollaghan (2007) give indføring og øvelse i systematisk vurdering af forskningsartikler om udviklingsmæssige sprogforstyrrelsers diagnostik og intervention. I forlængelse heraf vil de studerende i løbet af kurset få øvelse i at omsætte forskningsindsigter til konkrete børnelogopædiske aktiviteter og tiltag.

Formået med kurset er at øge de studerendes kendskab til evidensbaseret praksis og give dem konkrete metoder til at vurdere evidens. Desuden får de indsigt i nyere forskningsstudier om udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og i det empiriske belæg for forskellige diagnostiske og interventionsmæssige tiltag.

Undervisningen består primært af oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og fælles diskussioner.

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig 3-dags-opgave, hvor den studerende demonstrerer sine erhvervede kundskaber ved konkret evidensvurdering af en forskningsartikel og diskussion af dens eventulle konsekvenser for børnelogopædisk praksis.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hvis faget går i gang ved semesterstart i uge 6, kan de 8 undervisningsgange – selv med en indlagt buffer og påskedage - være gennemført, så eksamen kan afvikles fra fredag den 17. kl. 12 til mandag den 20. april kl. 12; ved at lægge eksamen hen over en weekend vil de studerendes deltagelse i anden undervisning blive berørt mindst muligt. Bemærk at karaktererne ikke vil være tilgængelige før den ordinære eksamen i juni.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • I alt
  • 206