HAUA03442U  AUD; Fordybelseskursus: Pragmatiske vanskeligheder

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til pragmatiske sprogfunktioner og pragmatisk udvikling hos små- og skolebørn. Dette danner grundlag for kursets fokusområder, som vil være

 • Beskrivelse og udredning af pragmatiske vanskeligheder
 • Forklaringsmodeller, der kan bidrage til forståelse af pragmatiske vanskeligheder
 • Pragmatiske færdigheder og social kommunikation hos børnegrupper med anderledes forudsætninger for sprogudvikling, fx børn med høretab og børn med autismespektrumforstyrrelser
 • Logopædisk intervention over for pragmatiske vanskeligheder

Der vil på kurset blive lagt vægt på udrednings- og interventionsaspekter.

Nettelbladt, U. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Pragmatik – teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur tænkes anvendt som grundbog til kurset.

Eksempler på øvrig litteratur:

Adams, C. (2008). Intervention for children with pragmatic language impairments. I: Norbury, Tomblin & Bishop (red.). Understanding Developmental Language Disorders. From Theory to Practice (s. 184-204). Hove: Psychology Press

Adams, C. (2012). The Social Communication Intervention Project: a randomised controlled trial of the effectiveness of speech and language therapy for school-age children who have pragmatic and social communication problem with or without autism spectrum disorders. International Journal of Language and Communication Disorders, 47 (3), 233-244

Chiat, S. (2000). Problems in pragmatic processing. I: Understanding children with language problems (s. 243-250; 251-261). Cambridge: Cambridge University Press

 

Leyfer, O., Tager-Flusberg, H., Dowd, M., Tomblin, B. & Folstein, S. (2008). Overlap Between Autism and Specific Language Impairment: Comparison of Autism Diagnostic Interview and Autism Diagnostic Observation Schedule Score. Autism Research, 1, 284-296

 

Botting, N. & Conti-Ramsden, G. (2003). Autism, primary pragmatic difficulties, and specific language impairment: can we distinguish them using psycholinguistic markers? Developmental Medicine & Child Neurology, 43, 515-524

 

Resches, M. & Pereira, M. (2005). Referential communication abilities and Theory of Mind development in preschool children. Journal of Child Language, 34, 21-52

Forelæsninger med øvelser og diskussion
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 60
 • Eksamensforberedelse
 • 122
 • I alt
 • 206