HAUA03441U  AUD; Fordybelseskursus: Begynderundervisning i læsning og stavning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

 

Teorier om udvikling af tidlig læse- og stavefærdighed vil blive gennemgået og diskuteret. I forlængelse heraf introduceres begreber og metodiske ideer i den tidlige skriftsproglige pædagogik som phonics,literacy, opdagende skrivning og børnestavning. På baggrund af forskningsresultater skal de studerende identificere styrker og svagheder ved læse- og staveundervisning, der udspringer af de metodiske ideer og derigennem nå frem til at definere, hvilke elementer der synes at være centrale at have med i begynderundervisning i læsning og stavning.  

 

Målbeskrivelser

 

De studerende får kendskab til fremherskende teorier om udvikling af tidlig læse- og stavefærdighed og introduceres til aktuelle begreber og metodiske ideer i den tidlige skriftsproglige pædagogik. På baggrund af nyere forskningsstudier får de studerende indsigt i det empiriske belæg for undervisningspraksis, der tager afsæt i de metodiske ideer. 

 

Conner, C. M., Morrison, F. J., & Petrella, J. N. (2004). Effective reading comprehension instruction: Examining child x instruction interactions. Journal of Educational Psychology, 96, 682-698

Cunnigham, A. (2006). Accounting for children’s orthographic learning while reading text: Do children self-teach? Journal of Experimental Child Psychology,95, 56–77

Graff et al., (2009). Benefits of Systematic Phonics Instruction, Scientific Studies of

                  Reading, 13(4), 318-333

Nielsen, A. V. & Juul, H. (2012), Frilæsning i 1. klasse – effekt på ordlæsning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 1, 12-27

Piasta, S. B., Connor, C. M., Fishman, B. J., & Morrison, F. J. (2009). Teachers’ Knowledge of Literacy Concepts, Classroom Practices, and Student Reading Growth, Scientific Studies of Reading, 13, 224-248

Rieben, L., Ntamakiliro, L, Gonthier, B., & Fayol, M. (2009). Effects of Various Early Writing Practices on Reading and Spelling, Scientific Studies of Reading, 9, 145-166

Senechal, M. (2006). Testing the Home Literacy Model: Parent Involvement in Kindergarten Is Differentially Related to Grade 4 Reading Comprehension, Fluency, Spelling, and Reading for Pleasure, Scientific Studies of Reading, 10, 59-87

For at deltage i kurset forudsættes det, at den studerende har fulgt faget Læsning I: Skriftsproglige færdigheder eller tilsvarende.
Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviserne, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur efterfulgt af fælles diskussion og opsamling. Undervejs i kurset skal de studerende i grupper fremstille en poster, der fremlægges den sidste undervisningsgang.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse inklusiv fremstilling og præsentation af poster i grupper af to til tre studerende samt individuel aflevering af en skriftlig hjemmeopgave på grundlag af posteren
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 60
  • Eksamensforberedelse
  • 122
  • I alt
  • 206