HAUA03221U  AUD; Audiologi I: Teknisk og medicinsk audiologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Audiology pt. I

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:
1. Psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3.Teknisk audiologi som vil foregå på GN ReSound i Ballerup.
Studiemønsteret er kun for studerende med grundfagsuddannelse i Audiologopædi.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden, skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0