AANB05055U KOVIKO – Kortlægning af videnskabelige kontroverser

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

MASCOT - Mapping of Scientific ConTroversies

Kursusindhold

I dag ser vi, at en række centrale samfundsmæssige spørgsmål i stigende grad bygger på kompliceret teknologisk og videnskabelig viden, hvorom eksperterne ofte er uenige. Det gælder f.eks. i spørgsmålet om genmanipulerede fødevarer, digitale formater, energiforsyning, klimatilpasning, vurdering af miljørisici, stamcelleforskning, vacciner, etc. Men tillige sociale og kulturelle temaer såsom kulturarv, kommasætning, multikulturalisme, økonomiske prognoser, retsnormer, osv. udgør vidensfelter, hvor eksperter ofte strides.

KOVIKO har til formål at sætte den studerende i stand til at kortlægge, analysere og grafisk visualisere sådanne teknologiske og/eller videnskabelige kontroverser, primært gennem brug af digitale metoder og redskaber (såsom Issue Crawler). Herigennem opnås kompetencer, som er centrale for at navigere i et globalt videns- og risikosamfund.

Målbeskrivelser

Igennem kurset opnår den studerende – ved selv i praksis at designe og gennemføre kortlægning af en videnskabelig kontrovers – kompetencer til at kunne:

A) Søge og behandle store mængder information med henblik på minutiøst at dokumentere og kortlægge et fler-dimensionalt socialt fænomen (i form af en kontrovers).

B) Gennemføre en analyse af et selvvalgt teknologisk og/eller videnskabeligt emne med udgangspunkt i en kontrovers’ tidslige og rumlige dynamik, samt dens netværk og aktører.

C) Benytte og udvise fortrolighed med en række værktøjer og visualiseringsteknikker, der tjener til at formidle og publicere en selvvalgt kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.

D) Placere en teknologisk og/eller videnskabelig kontrovers i samtidens sociale, kulturelle og politiske dynamikker, gennem brug af centrale socialvidenskabelige begreber.

500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Studerende, der følger faget, forventes at have en BA grad, selvom dette ikke er et krav, samt være fortrolige med IT redskaber. Der forventes en levende interesse for formidling af videnskab, samt et vist kendskab til den offentlige debat om videnskab og teknologi. undervisningen.
Forrelæsning, gruppearbejde, praktiske øvelser
KOVIKO er et pilotprojekt og pædagogisk udviklingsprojekt under Den Gode Udannelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 95
 • Forelæsninger
 • 24
 • Studiegrupper
 • 90
 • I alt
 • 210
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene

Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
De studerendes opfyldelse af læringsmålene testes ved en individuel eksamen, der tilrettelægges som en mundtlig visuel præsentation af deres kontrovers, procesforløb, analytiske resultater og teoretiske perspektiver.
Krav til indstilling til eksamen
Den studerende skal deltage aktivt i undervisningen for at kunne aflægge eksamen i kurset. Parametrene for aktiv deltagelse fastsættes af underviser og kan f. eks. være oplæg.

Aktiv undervisningsdeltagelse bl.a. dokumenteret ved løbende opdatering af den selvvalgte kontrovers på KOVIKOs hjemmeside.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene