TEMP077600 OPRETTES IKKE: ÅU - BA-tilvalg: Indføring i Sprogpsykologi for sundhedsprofessionelle

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU - BA-tilvalg: Indføring i Sprogpsykologi for sundhedsprofessionelle

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

Hvordan agerer en behandler og en patient, når de vil opnå fælles forståelse om patientens situation? Hvordan bruger parterne deres mentale evner og deres sprog til at komme tættere på hinandens forståelser? For at beskæftige os med disse spørgsmål på kurset, må vi træde et skridt tilbage og undersøge hvad fælles forståelser er og hvordan de kommer til udtryk mentalt og sprogligt. Det er den undersøgelse vi laver på dette kursus.

Indføring i sprogpsykologi for sundhedsprofessionelle er et kursus på BA-niveau, der er særligt tilrettelagt for deltagere, som i deres hverdag beskæftiger sig med - eller bare praktiserer - kommunikation i sundhedsprofessionelle sammenhænge, fx sygeplejersker, læger, fysio-/ og ergoterapeuter, farmakonomer, tandlæger, radiografer, mv.


At kurset er særligt tilrettelagt for denne gruppe, betyder dels at en del af den litteratur der læses handler om kommunikation og forståelsesetablering mellem behandler/patient i sundhedssammenhænge, dels at de cases der arbejdes med overvejende er fra sundhedssektoren.

Kurset indledes med en introduktion til individsyn, sprogsyn og kommunikationssyn. Herefter læser vi tekster om forståelsesetablering som det sker både som

  • psykologisk proces (teori: J. G. Allen og P. Fonagy, Wallroth & Rydén, m.fl.)
  • sproglig/interaktionel proces (teori: W. James, H. Mead, P. Linell, P. Grice, G. Leech og E. Goffman)
Målbeskrivelser

Det faglige mål for kurset er at deltagerne bliver i stand til, med afsæt i sprogvidenskabelig og psykologisk teoretisk fundament, at kunne analysere interaktioner (skriftlige eller mundtlige) mellem behandler og patient, samt opnå forståelse for hvilke mekanismer, der er på spil når patienter og behandlere skal opnå fælles forståelse om patientens situation.


Kursets genstandsfelt er således primært behandler-patientkommunikation, men undervejs vil også sundhedsfaglig kommunikation mellem kolleger blive berørt.

På kurset anvendes "Sprogpsykologi - det teoretiske fundament" af Søren Beck Nielsen. Herudover vil der være et kompendium.

Sprogkrav: Det er en forudsætning at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk.
Kurset er en teoretisk indføring i sprogpsykologi. Undervisningen en vekslen mellem teorigennemgang og -diskussion, samt applicering af teorien på konkrete cases, bl.a. fra deltagernes egen erhvervspraksis.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave