TEMP00569U  OPRETTES IKKE: ÅU KØN Særligt studeret emne: Queer blikke på medier, litteratur og politik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Subject within gender studies

Uddannelse
Kønsstudier
Kursusindhold

Queer-teori har de sidste tyve år vredet, skubbet og forandret vores sædvanlige forståelser omkring seksualitet, køn og race. Gennem et normkritisk blik insisterer en queer analyse på andre muligheder for forståelse, - samtidigt med at en queer analyse synliggør de regler og normer, som sætter grænserne for vores muligheder for overhovedet at kunne forstå.

På dette introducerende kursus i queer skal vi vride, skubbe og analysere populære kulturprodukter. Vi skal se film, TV og musikvideoer og genoverveje de selvfølgeligheder, som vi normalt tager for givet. Vi skal genbesøge kanon-litteraturen og analysere den perverst og på ny gennem queerteoretiske greb. Og vi skal diskutere hvordan disse queer blikke på populærkulturen kan siger noget om samfundets normer, regler og politikker.

Gennem analytiske eksempler bliver centrale queerteoretiske begreber og greb introduceret gennem kurset. Vi vil veksle mellem analytiske øvelser, diskussioner og  introduktioner til centrale queerteoretiske tekster.

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0