SSUK12011U Integreret kursus i reproduktion, vækst og cancer (sidste gang 2014/15)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Integrated Course in Reproduction, Growth and Cancer (last time 2014/15)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Inddragelse af biomedicinsk viden i en klinisk, etisk og samfundsmæssig kontekst indenfor områderne reproduktion, vækst og cancer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for livscyklus herunder reproduktion, vækst, aldringsproces og livets afslutning
 • redegøre for relationen mellem tilstande og sygdomme i livscyklus og samfunds- og adfærdsmæssige forhold
 • anvende forsknings- og evidensbaserede indgange til at belyse temaer og problemstillinger i relation til livscyklus
 • identificere relevante problemstillinger til forskningsprojekter
 • beskrive og diskutere de biomedicinske temaer i både en psykosocial kontekst (individ-, samfunds- og globalt niveau) og livsperspektiv samt beskrive udvalgte samfunds- og adfærdsvidenskabelige begreber og teorier med udgangspunkt i undervisningens emneområder
 • beskrive og diskutere betydningen af de fysiske rammer i en neonatalafdeling for forældre til et meget for tidligt født og/eller handikappet barn
 • brugbare forskningstilgange og yderligere behov for forskning, kommunikationsmønstre vedrørende udviklingsbaseret/​familiecentreret pleje/behandling
 • sundhedsfarlige eksponeringer i relation til graviditet og samfundets rolle
 • sammenhænge mellem forældres livsstil og børns sygdomme
 • alder og kønsforskelle i rygevaner
 • udfordringer i kommunikation med pårørende om passiv rygning
 • forsknings- og undersøgelsesmetoder til brug i studier anorexia nervosa og cutting ud fra en familiedynamisk og systemisk teoretisk tilgang
 • forskellige teori- og begrebsdannelser samt forskningsmetoder til undersøgelse af kropsopfattelse og identitet blandt raske og syge, herunder ligheder og forskelle mellem kønnene
 • forskellige principper og interventioner, der kan anvendes i praksis for at kompensere for/afhjælpe negativ kropsopfattelse, ændret identitetsdannelse og stigmatisering blandt syge af begge køn
 • bestemmelse af og forskning i seksuel sundhed
Forelæsninger, holdundervisning og problembaseret læring.
Integreret kursus og eksamen i reproduktion, vækst og cancer (2012-studieordningen) udbydes sidste gang i 2013/14 og ækvivalerer med Integreret kursus og eksamen i livscyklus (2013-studieordningen).

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og eksamen i reproduktion, vækst og cancer fremgår samlet af Eksamen i reproduktion, vækst og cancer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af porteføljebeskrivelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • redegøre for livscyklus herunder reproduktion, vækst, aldringsproces og livets afslutning
 • redegøre for relationen mellem tilstande og sygdomme i livscyklus og samfunds- og adfærdsmæssige forhold
 • anvende forsknings- og evidensbaserede indgange til at belyse temaer og problemstillinger i relation til livscyklus
 • identificere relevante problemstillinger til forskningsprojekter
 • beskrive og diskutere de biomedicinske temaer i både en psykosocial kontekst (individ-, samfunds- og globalt niveau) og livsperspektiv samt beskrive udvalgte samfunds- og adfærdsvidenskabelige begreber og teorier med udgangspunkt i undervisningens emneområder
 • beskrive og diskutere betydningen af de fysiske rammer i en neonatalafdeling for forældre til et meget for tidligt født og/eller handikappet barn
 • brugbare forskningstilgange og yderligere behov for forskning, kommunikationsmønstre vedrørende udviklingsbaseret/​familiecentreret pleje/behandling
 • sundhedsfarlige eksponeringer i relation til graviditet og samfundets rolle
 • sammenhænge mellem forældres livsstil og børns sygdomme
 • alder og kønsforskelle i rygevaner
 • udfordringer i kommunikation med pårørende om passiv rygning
 • forsknings- og undersøgelsesmetoder til brug i studier anorexia nervosa og cutting ud fra en familiedynamisk og systemisk teoretisk tilgang
 • forskellige teori- og begrebsdannelser samt forskningsmetoder til undersøgelse af kropsopfattelse og identitet blandt raske og syge, herunder ligheder og forskelle mellem kønnene
 • forskellige principper og interventioner, der kan anvendes i praksis for at kompensere for/afhjælpe negativ kropsopfattelse, ændret identitetsdannelse og stigmatisering blandt syge af begge køn
 • bestemmelse af og forskning i seksuel sundhed