SSUK12011E Eksamen i reproduktion, vækst og cancer (sidste gang 2014/15)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Reproduction, Growth and Cancer (last time 2014/15)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I denne eksamen evalueres Integreret kursus i reproduktion, vækst og cancer.
Bestået Integreret kursus i reproduktion, vækst og cancer
Integreret kursus og eksamen i reproduktion, vækst og cancer (2012-studieordningen) ækvivalerer med Integreret kursus og eksamen i livscyklus (2013-studieordningen).

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og eksamen i reproduktion, vækst og cancer fremgår samlet af Eksamen i reproduktion, vækst og cancer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 208
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 275
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i en af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 43, 2013
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • redegøre for livscyklus herunder reproduktion, vækst, aldringsproces og livets afslutning
 • redegøre for relationen mellem tilstande og sygdomme i livscyklus og samfunds- og adfærdsmæssige forhold
 • anvende forsknings- og evidensbaserede indgange til at belyse temaer og problemstillinger i relation til livscyklus
 • beskrive og diskutere de biomedicinske temaer i både en psykosocial kontekst (individ-, samfunds- og globalt niveau) og i livs perspektiv samt beskrive udvalgte samfunds- og adfærdsvidenskabelige begreber og teorier med udgangspunkt i undervisningens emneområder
 • sundhedsfarlige eksponeringer i relation til graviditet og samfundets rolle
 • sammenhænge mellem forældres livsstil og børns sygdomme
 • alder og kønsforskelle i rygevaner
 • udfordringer i kommunikation med pårørende om passiv rygning
 • forsknings- og undersøgelsesmetoder til brug i studier af anorexia nervosa og cutting ud fra en familiedynamisk og systemisk teoretisk tilgang
 • forskellige teori- og begrebsdannelser samt forskningsmetoder til undersøgelse af kropsopfattelse og identitet blandt raske og syge, herunder ligheder og forskelle mellem kønnene
 • forskellige principper og interventioner der kan anvendes i praksis for at kompensere for/afhjælpe negativ kropsopfattelse, ændret identitetsdannelse og stigmatisering blandt syge af begge køn
 • bestemmelse af og forskning i seksuel sundhed