SSUK12010E Eksamen i samfunds- og adfærdsfag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Social and Behavioural Sciences

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I eksamen evalueres Kursus i samfunds- og adfærdsfag 1 og 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 58
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter
Mundtlig prøve med 60 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 2, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • diskutere den sundhedsvidenskabelige relevans af basale, almen og differentialpsykologiske teoridannelser
 • analysere medicinsk sociologiske problemstillinger, såsom social ulighed i helbred/sundhed, samt køn, etnicitet og migration, social udsathed og deres forhold til helbred
 • udvælge psykologiske forskningsmetoder og instrumenter
 • overveje betydningen af personkarakteristika for sundhed og sygdom
 • diskutere socialpsykologiske begreber og deres rolle i patient-behandler forholdet
 • bedømme kognitive samt social-kognitive modeller for sundhedsadfærd og sygdomsperception
 • diskutere forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop) samt begreber og modeller knyttet til psykosomatik, somatisering, placebo og smerter
 • diskutere begrebet stress, stressmediatorer samt kriseteorier overveje vigtige psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kroniske sygdomme
 • skelne mellem forskellige psykologiske behandlingsformer
 • diskutere emner vedrørende sundhedspædagogik, sundhedskommunikation og sundhedskampagner