SSUK12003U Kursus i samfunds- og adfærdsfag 1 (2012-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Social and Behavioural Sciences 1 (2012-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Kursusindhold

Kurset har til formål at den studerende bliver i stand til at inddrage et individ og samfundsperspektiv i en empirisk og velfunderet teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets biomedicinske elementer. I dette delkursus skal den studerende først og fremmest tilegne sig viden indenfor medicinsk sociologi og medicinsk psykologiske metoder med henblik på at inddrage denne viden i klinisk forskning og praksis.

Målbeskrivelser
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
Forelæsninger og evt. øvelser, diskussioner, artikellæsning og
fremlæggelse.
Arbejdsbelastning for de studerende for kurser og eksamen i samfunds- og adfærdsfag fremgår af Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Kurset evalueres i Eksamen i samfunds- og adfærdsfag.